Kurs źródłowy materiałów do kursu.

Kierunek: architektura krajobrazu, budownictwo, inżynieria środowiska
Przedmiot: technologia informacyjna: praca zespołowa