Odpowiedzialny za przedmiot:
dr Michał Lubicz-Miszewski
Prowadzący ćwiczenia:
dr Michał Lubicz-Miszewski

Kierunek: Geodezja i kartografia
Przedmiot: Kataster nieruchomości
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Olgierd Kempa
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Olgierd Kempa

Hydraulika i hydrologia
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. UPWr
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Joanna Markowska

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej, ergonomia i BHP
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Justyna Hachoł, profesor uczelni
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Justyna Hachoł, profesor uczelni, dr Marcin Sobota

Kierunek: geodezja i karfografia
Przedmiot: cyfrowe przetwarzanie obrazu
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Przemysław Tymków
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Przemysław Tymków, mgr inż. Kamil Smolak

 

Kierunek: architektura krajobrazu, budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska
Przedmiot: technologia informacyjna: materiały instruktażowe i sprawdziany
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Joanna Markowska
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Joanna Markowska, dr inż. Jacek Markowski, mgr inż. Artur Majchrzak

Kierunek: Zarządzanie jakością i analiza żywności
Przedmiot: Analiza jakościowa i towaroznawcza produktów pochodzenia zwierzęcego
Kod przedmiotu: NZJ-SM>AnJTowŻPZw
Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk
Prowadzący ćwiczenia: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk

Kierunek: zootechnika niestacjonarne
Przedmiot: podstawy ekonomii
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Minta
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Minta