Kierunek: geodezja i karfografia
Przedmiot: cyfrowe przetwarzanie obrazu
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Przemysław Tymków
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Przemysław Tymków, mgr inż. Kamil Smolak

 

Kierunek: architektura krajobrazu, budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska
Przedmiot: technologia informacyjna: materiały instruktażowe i sprawdziany
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Joanna Markowska
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Joanna Markowska, dr inż. Jacek Markowski, mgr inż. Artur Majchrzak

Kierunek: architektura krajobrazu
Przedmiot: grafika inżynierska
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Jerzy Potyrała
Prowadzący ćwiczenia:  dr inż. arch. Jerzy Potyrała, dr inż. arch. Jacek Burdziński, mgr inż. Artur Majchrzak

Kierunek: Zarządzanie jakością i analiza żywności
Przedmiot: Analiza jakościowa i towaroznawcza produktów pochodzenia zwierzęcego
Kod przedmiotu: NZJ-SM>AnJTowŻPZw
Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk
Prowadzący ćwiczenia: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk

Kierunek: zootechnika niestacjonarne
Przedmiot: podstawy ekonomii
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Minta
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Minta