Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka
Przedmiot: technologia informacyjna
Kod przedmiotu: NZJ-SI>TechInf
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Ewa Tomaszewska-Ciosk
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Ewa Tomaszewska-Ciosk