Kierunek: biologia człowieka
Przedmiot: podstawy ekonomii
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Minta
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Minta

Kierunek: zootechnika
Przedmiot: podstawy ekonomii
Kod przedmiotu: BZO-NI>PE
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Minta
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Minta

Kierunek: Zootechnika
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Adam Luberański
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Adam Luberański