Celem fakultetu jest poszerzenie wiedzy praktycznej studentów nt. przygotowywania propozycji szczegółowych programów profilaktycznych i immunoprofilaktycznych w różnych stadach trzody chlewnej i bydła, w zależności od wielkości stada, grupy produkcyjnej oraz oceny epizootiologicznej. Kolejnym etapem jest przygotowanie do samodzielnego wyliczania kosztów zaproponowanego postępowania i oczekiwanych skutków ekonomicznych dla właściciela stada.