Kierunek: Biologia
Przedmiot: Podstawy ekonomii i marketingu
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Minta
Prowadzący: dr inż. Stanisław Minta