Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka 
Przedmiot: opakowania żywności
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Anna Zimoch-Korzycka
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Anna Zimoch-Korzycka