Kierunek: Ochrona środowiska
Przedmiot: Grafika inżynierska
Kod przedmiotu: POS-SI>GRAFIN
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Adam Luberański
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Adam Luberański