Kierunek:  zarządzanie jakością i analiza żywności 
Przedmiot: Procesy w przetwarzaniu surowców roślinnych
Kod przedmiotu: NZJ-SI>ProcPSRoś
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Tomasz Zięba, prof uczelni
Prowadzący moduł: prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło