Kierunek: zarządzanie jakością i analiza żywności
Przedmiot: odchylenia jakości produktów roślinnych
Kod przedmiotu: NZJ-SI>OJPRośl
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło
Prowadzący ćwiczenia: 
prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil
dr hab. inż. Małgorzata Kapelko-Żeberska