Kierunek: żywienie człowieka i dietetyka
Przedmiot: Nutraceutyki roślinne
Kod przedmiotu: NŻD-SM>NR1
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska
Prowadzący ćwiczenia:  dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska