Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka
Przedmiot: Dodatki do żywności
Kod przedmiotu: NTŻ-SI>DdŻ
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk
Prowadzący ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk

Kierunek: Zarządzanie jakością i analiza żywności
Przedmiot: Dodatki do żywności
Kod przedmiotu: NZJ-SI>Dodatki
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk
Prowadzący ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk

Kierunek: Żywienie człowieka i dietetyka
Przedmiot: Dodatki do żywności
Kod przedmiotu: NŻD-SM>DdŻ
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk
Prowadzący ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk