Kierunek: Zarządzanie jakością i analiza żywności
Przedmiot: Analiza jakościowa i towaroznawcza produktów pochodzenia zwierzęcego
Kod przedmiotu: NZJ-SM>AnJTowŻPZw
Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk
Prowadzący ćwiczenia: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk