Kierunek: gospodarka przestrzenna
Przedmiot: fundusze unijne
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot:  dr hab. inż. Jan Kazak, prof. UPWr
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Jan Kazak, prof. UPWr dr inż. Marta Bochenkiewicz