Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka
Przedmiot: zarządzanieojakością i bezpieczeństwem żywności
Kod przedmiotu: NTŻ-SI>ZarzJak
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Marek Szołtysik
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Marek Szołtysik

Kierunek: zarządzanieojakością i analiza żywności
Przedmiot: zarządzanieojakością i bezpieczeństwem żywności
Kod przedmiotu: NZJ-SI>ZarzJak
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Anna Salejda
Prowadzący ćwiczenia:  dr inż. Anna Salejda

Kierunek: biotechnologia
Przedmiot: zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka