Kierunek: architektura krajobrazu
Przedmiot: Wizualizacja obiektów architektury krajobrazu
Kod przedmiotu: IAK/AW-SI>WIZUAL
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Łukasz Pardela
Prowadzący wykłady: dr inż. Łukasz Pardela
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Łukasz Pardela, mgr inż. Artur Majchrzak