Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka 
Przedmiot: opakowania żywności
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Anna Zimoch-Korzycka
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Anna Zimoch-Korzycka

Kierunek: zarządzanie jakością i analiza żywności
Przedmiot: opakowania w przemyśle spożywczym
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Anna Zimoch-Korzycka, prof. Uczelni
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Anna Zimoch-Korzycka, prof. Uczelni