Kierunek: biotechnologia
Przedmiot: zarządzanieojakością i bezpieczeństwem produktów biotechnologicznych
Kod przedmiotu: NBT/BŻ-SI>ZJiBPB
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Żaneta Król-Kilińska
Prowadzący ćwiczenia:  dr inż. Żaneta Król-Kilińska