Kierunek: architektura krajobrazu
Przedmiot: proces inwestycyjny w praktyce zawodowej architekta krajobrazu
Kod przedmiotu: IAK/AW-SI>PW3-PI
Odpowiedzialny za przedmiot: dr Marcin Sobota
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, dr hab. inż. Bartosz Jawecki, prof. UPWr, dr Marcin Sobota