Koordynator: dr inż. Małgorzata Akińcza / Prowadzący: dr inż. Małgorzata Akińcza, dr inż. Teresa Dzikowska

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
Przedmiot: Projektowanie infrastruktury gospodarstwa wiejskiego (ćw)
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Małgorzata Akińcza,
Prowadzący: dr inż. Małgorzata Akińcza, dr inż. Teresa Dzikowska

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
Przedmiot: Projektowanie infrastruktury gospodarstwa wiejskiego (w)
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Małgorzata Akińcza,
Prowadzący: dr inż. Małgorzata Akińcza, dr inż. Teresa Dzikowska

Kierunek: ochrona środowiska
Przedmiot: planowanie przestrzenne
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. kraj. Iga Solecka
Prowadzący: dr inż. arch. kraj. Iga Solecka

Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka
Przedmiot: statystyka opisowa
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Ewa Broszkiewicz - Suwaj
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Ewa Broszkiewicz - Suwaj, dr Edward Gąsiorek

Kierunek: ochrona środowiska
Przedmiot: meteorologia i klimatologia
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: prof dr hab. Andrzej Żyromski
Prowadzący:
dr hab. inż. Małgorzata Biniak - Pieróg

Studia stacjonarne I stopnia

Kurs dla studentów kierunku Rolnictwo - studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym

Prowadzący: dr hab. Grzegorz Kulczycki

Kurs dla studentów kierunku rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia (2019/2020) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu