Kierunek: geodezja i kartografia
Przedmiot: gospodarka i wycena nieruchomości
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Olgierd Kempa
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Olgierd Kempa

Kierunek: geodezja i kartografia
Przedmiot: gospodarka i wycena nieruchomości
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Olgierd Kempa
Prowadzący ćwiczenia:  mgr inż. Marta Sylla, mgr inż. Monika Płuciennik