Kierunek: Żywienie Człowieka i Dietetyka
Przedmiot: Marketing w żywieniu zbiorowym
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Minta
Prowadzący: dr inż. Stanisław Minta

Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka
Przedmiot: procesy fermentacyjne
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska,
                     dr hab. inż. Józef Błażewicz

 

Kierunek: żywienie człowieka i dietetyka
Przedmiot: diety niekonwencjonalne
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: prof dr hab. inż. Joanna Wyka