Kierunek: żywienie człowieka i dietetyka
Przedmiot: Projektowanie nowych produktów żywnościowych
Kod przedmiotu: NŻD-SM>PNPŻ
Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk
Prowadzący ćwiczenia: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk