Kierunek: zootechnika niestacjonarne
Przedmiot: podstawy ekonomii
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Minta
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Minta

Kierunek: bezpieczeństwo żywności
Przedmiot: podstawy ekonomii
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Minta
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Minta

Kierunek: bioinformatyka
Przedmiot: podstawy ekonomii
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Minta
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Minta