Kierunek: bezpieczeństwo żywności
Przedmiot: higiena i toksykologia żywności
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: prof dr hab. inż. Joanna Wyka

Kierunek: biologia
Przedmiot: teoretyczne podstawy biosystematyki
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Cezary Mitrus, prof. UPWr

Kierunek: biologia
Przedmiot: teoretyczne podstawy biosystematyki
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Cezary Mitrus, prof. UPWr

Kierunek: biologia człowieka
Przedmiot: Ewolucjonizm
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Mitrus

Kierunek: biologia
Przedmiot: herpetologia i batrachologia
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Mitrus

Kierunek: biologia
Przedmiot: ewolucjonizm
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Mitrus