Fakultatywny kurs uzupełniający dla studentów zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy o oprogramowaniu AutoCAD.