Kierunek: architektura krajobrazu
Przedmiot: komputerowe wspomaganie projektowania
Kod przedmiotu: IAK-SI>KWP
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Jacek Markowski
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Jacek Markowski, mgr inż. Artur Majchrzak

Kierunek: geodezja i kartografia
Przedmiot: ekonomia
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Alina Kulczyk-Dynowska, profesor UPWr

Kierunek: geodezja i kartografia
Przedmiot: podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Alina Kulczyk-Dynowska, profesor UPWr

Kierunek: geodezja i kartografia
Przedmiot: zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Alina Kulczyk-Dynowska, profesor UPWr

Kierunek: inżynieria i gospodarka wodna
Przedmiot: dynamika koryt rzecznych
Kod przedmiotu: IGW-SM>DYNKOR
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Robert Głowski

Koordynator: dr inż. Małgorzata Akińcza / Prowadzący: dr inż. Małgorzata Akińcza, dr inż. Teresa Dzikowska

Koordynator: dr inż. Małgorzata Akińcza / Prowadzący: dr inż. Małgorzata Akińcza, dr inż. Teresa Dzikowska

Kierunek: budownictwo
Przedmiot: budownictwo ogólne, ćwiczenia projektowe
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński

Kierunek: budownictwo nst.
Przedmiot: budownictwo ogólne
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński

Kierunek: budownictwo st.
Przedmiot: budownictwo ogólne 2
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński

Kierunek: budownictwo
Przedmiot: budownictwo wodne
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot:  dr hab. inż. Daniel Garlikowski, prof. UPWr
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Daniel Garlikowski, prof. UPWr

dr hab. inż. Jolanta Dąbrowska, prof. UPWr

dr inż. Zofia Zięba

Kierunek: budownictwo
Przedmiot: budownictwo ziemne i podziemne
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot:  dr hab. inż. Daniel Garlikowski, prof. UPWr
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Jolanta Dąbrowska, prof. UPWr

Kierunek: budownictwo
Przedmiot: Hydrotechniczne budowle ziemne
Kod przedmiotu:
Odpowiedzialny za przedmiot:  dr hab. inż. Daniel Garlikowski, prof. UPWr
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Jolanta Dąbrowska, prof. UPWr

Socjologia i psychologia
Odpowiedzialny za przedmiot:
dr Michał Lubicz Miszewski