Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji
Przedmiot: zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Kod przedmiotu: PZI-SI>ZJIBEZ
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw.
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Żaneta Król-Kilińska, mgr inż. Monika Mazur