Kierunek: zootechnika niestacjonarne
Przedmiot: podstawy ekonomii
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Minta
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Stanisław Minta

Kierunek: Zarządzanie jakością i analiza żywności
Przedmiot: Analiza jakościowa i towaroznawcza produktów pochodzenia zwierzęcego
Kod przedmiotu: NZJ-SM>AnJTowŻPZw
Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk
Prowadzący ćwiczenia: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarmoluk