Kierunek: Inżynieria i gospodarka wodna
Przedmiot: Niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii i gospodarce wodnej
Kod przedmiotu: IGW-SM>NIEBEZ
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski, profesor uczelni
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski, profesor uczelni