Kierunek: Inżynieria środowiska
Przedmiot: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
Kod przedmiotu: .
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski, profesor uczelni
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski, profesor uczelni