Koordynator: dr inż. Małgorzata Akińcza / Prowadzący: dr inż. Małgorzata Akińcza, dr inż. Teresa Dzikowska

Koordynator: dr inż. Małgorzata Akińcza / Prowadzący: dr inż. Małgorzata Akińcza, dr inż. Teresa Dzikowska