Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Przedmiot: Pozyskiwanie i zarządzanie OŹE
Kod przedmiotu: PZI-SI>PIZOŹE
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Hubert Prask
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Hubert Praskdr inż. Adam Luberański