Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Przedmiot: Komputerowe wspomaganie projektowania 3D
Kod przedmiotu: POZ/GO-SM>KWP3D, POZ/OZE-SM>KWP3D
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka, prof. UPWr
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka, prof. UPWr