Kierunek: Technika rolnicza i leśna
Przedmiot: Komputerowe wspomaganie projektowania systemów technicznych
Kod przedmiotu: PTR-SI>KOMCZNYCH
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka, prof. UPWr
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka, prof. UPWr