Kierunek: Geodezja i kartografia
Przedmiot: Gospodarka nieruchomościami
Kod przedmiotu: IGP-NI>GOSNIE
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Maria Hełdak, profesor uczelni
Prowadzący ćwiczenia: mgr inż. Monika Płuciennik, dr inż. Jakub Szczepański

Kierunek: Geodezja i kartografia
Przedmiot: Gospodarka nieruchomościami
Kod przedmiotu: IGI-SM>GOSPNIER
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Maria Hełdak, profesor uczelni
Prowadzący ćwiczenia: mgr inż. Monika Płuciennik, dr inż. Jakub Szczepański