Kierunek: Gospodarka przestrzenna
Przedmiot: Skutki ekonomiczne uchwalenia planu
Kod przedmiotu: IGP-SI>SEUP
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Maria Hełdak, profesor uczelni
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Maria Hełdak, profesor uczelni, dr inż. Agnieszka Stacherzak, dr Izabela Kurtyka-Marcak, mgr inż. Monika Płuciennik, dr inż. Jakub Szczepański