Kierunek: ekonomia
Przedmiot: makroekonomia
Kod przedmiotu: PEK/EŻ-SL>PMAKROS2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Andrzej Matysiak
Prowadzący wykłady: prof. dr hab. Andrzej Matysiak