Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa
Przedmiot: zarządzanieojakością i bezpieczeństwem żywności
Kod przedmiotu: IIB-SI>JAKŻYW
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Marek Szołtysik
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Marek Szołtysik, dr inż. Żaneta Król-Kilińska