Kierunek: architektura krajobrazu
Przedmiot: komputerowe wspomaganie projektowania
Kod przedmiotu: 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Jacek Markowski
Prowadzący wykład: dr inż. Jacek Markowski

Kierunek: architektura krajobrazu
Przedmiot: komputerowe wspomaganie projektowania
Kod przedmiotu: IAK-SI>KWP
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Jacek Markowski
Prowadzący ćwiczenia: dr inż. Jacek Markowski, mgr inż. Artur Majchrzak