Kierunek: Inżynieria Środowiska
Przedmiot: Zbiorniki wodne i ochrona od powodzi
Kod przedmiotu: IIS-SI>ZBIWOD
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. uczelni
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. uczelni