Kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna
Przedmiot: Zbiorniki wodne
Kod przedmiotu: IGW-SI>ZBIWOD
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. uczelni
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. uczelni