Kierunek:  Zarządzanie jakością i analiza żywności
Przedmiot: Procesy w przetwarzaniu surowców zwierzęcych
Kod przedmiotu: NZJ-SI>ProcPSZw
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. uczelni
Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Aleksandra Zambrowicz, prof. uczelni, dr inż. Żaneta Król-Kilińska, mgr inż. Monika Mazur